HOME

I grew up on a farm with
the cycle of nature.
Between life and death, beauty and decay. With wrapped sausages and
pink plastic insemination gloves,
with cow flats and shiny red cherries.
All these bitter and sweet memories
form the basis for my work.
I work with materials such as silicone rubber, foam, plastic, clay or encaustic.
With these materials I make sculptures
and installations in which
I push the boundaries of dirty and tasty,
fine or annoying: bittersweet.
The shapes are inspired by the body,
flora or food. Such as wrinkled skin,
raw meat, pink glaze, candy or
carnivorous plants.
I want to challenge the viewer with my work. I try to respond to the intimacy and associations of the viewer and seduce them into a game of attraction and repulsion.
Where is your limit?

Ik ben opgegroeid op de boerderij met de cyclus van de natuur.
Tussen leven en dood, schoonheid en verval. Met ingepakte worsten en rose plastic inseminatie handschoenen, met koeienflatsen en glimmende rode kersen.
Al deze bittere en zoete herinneringen vormen de basis voor mijn werk.
Ik werk met materialen als siliconenrubber, foam, plastic, klei of was.
Met die materialen maak ik sculpturen en installaties waarin ik de grenzen verleg van vies en lekker, fijn of vervelend: bitterzoet.
De vormen zijn geïnspireerd op het lichaam, flora of voedsel. Zoals gerimpeld vel, rauw vlees, rose glazuur, snoepgoed of vleesetende planten.
Met mijn werk wil ik de toeschouwer graag uitdagen. Ik probeer in te spelen op de intimiteit en de associaties van de toeschouwer en hen te verleiden tot een spel van aantrekking en afstoting.
Waar ligt jouw grens?